Παραλία Αγ. Πέτρος
Air:

Water:

Παραλία Νειμποριό
Air:

Water:

Παραλία Κορθίου
Air:

Water:

Παραλία Μπατσί
Air:

Water: