Ίος - Παραλία Γιαλός
Air:

Water:

Σίκινος - Παραλία Αλοπρόνοια
Air:

Water: