Παραλία Ζούμπερη
Air:

Water:

Αγ. Παντελεημων
Air:

Water:

Παραλία Ν. Μάκρη - Αγ. Κυριακή
Air:

Water:

Παραλία Σχινιάς
Air:

Water: